پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

اس ام اس جدید تیکه دار و مفهومی


اس ام اس تیکه دار

برخی افراد علاقه خاصی به حرفها و جملات تیکه دار دارند و همیشه حرف دل خود را با اینگونه جملات بازگو میکنند تا شاید سنگینی و تنشی که در وجودشان رخنه کرده است آرام بگیرد در ادامه چند اس ام اس تیکه دار می خوانید.


اس ام اس جدید تیکه دار و مفهومی

دَر بین تمـامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه فکر می ڪنند به اندازه کافی عاقلند .

°°°°°°°اس ام اس های تیکه دار و مفهومی°°°°°°°

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد !
تنها ، انسان بودن کافی است .

°°°°°°°اس ام اس های تیکه دار و مفهومی°°°°°°°

حَتی وقتی ڪسـانی از شما میخواهند که معایبشان را به آنها بگویید انتظار مدیحه سرایی دارند

°°°°°°°اس ام اس های تیکه دار و مفهومی°°°°°°°

ﭼﻪ ﺍﻳﺪﻩ ﺑﺪﻱ ﺑﻮﺩﻩ
ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﮑﻨﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻫﺴﺖ !
اما ﺳﺎﻋـﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ؛ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻳﮏ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻧﻤﻲ ﭼﺮﺧﺪ
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺧﻄﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺩﻭﺩ
ﻭ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ،
ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ،
ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻴﮕﺮﺩﺩ .

°°°°°°°اس ام اس های تیکه دار و مفهومی°°°°°°°

روی کفنم بنویسید
موریانه ها
زهرمارتان!
این تنی که می خورید
پر بود ازحسرت های شیرین .

°°°°°°°اس ام اس های تیکه دار و مفهومی°°°°°°°


برای انسان های موفق هفت روز هفته !
هفت امـروز است و برای دیگران هفت روز هفته ، هفت فردا.

°°°°°°°اس ام اس های تیکه دار و مفهومی°°°°°°°

اراده ام را به زمان کودکی بازگردان !
همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما ناامید نمی شدم

°°°°°°°اس ام اس های تیکه دار و مفهومی°°°°°°°

اَگر نمی توانید کارهای بزرگ انجام دهید، مـی توانید ڪارهای کوچک را با عشق های بزرگ انجام دهید .

°°°°°°°اس ام اس های تیکه دار و مفهومی°°°°°°°


حکمت را هر کجا که باشد، فراگیر، گاهی حکمت در سینه منافق است و بی تابی کند تا بیرون آمده و با همدمانش در سینه مومن آرام گیرد .

°°°°°°°اس ام اس های تیکه دار و مفهومی°°°°°°°

بخشـودن ڪَسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست ؛
تغییـر آینده است .

اس ام اس جدید تیکه دار و مفهومی