جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

حاجی محمد


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار او: یک رقعه مذهَّب روی چلوارف ثلث رقاع سه‌دانگ جلی ممتاز و نسخ رقاع کتابت عالی ، با رقم: "بمحروسهٔ اصفهان کتبه‌العبدالمذنب‌المستغفر من ذنبه و خطائه حاجی [محمد] حامداً تعالی مصلیاً و مسلما".
منبع : مطالب ارسالی