پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

علیرضاخان چنگی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۲۷) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نوازنده
در اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار به‌ دنیا آمد. از سیزده سالگی نواختن ساز را نزد استاد جوادخان قزوینی شروع کرد و سپس نزد داوود شیرازی ، استاد تار ، که معروف به ساقی بود ، آموزش دید. وی به ‌کمک پدر خود که از مستوفیان دربار بود ، به‌ دربار مظفرالدین‌شاه و بعد از آن به‌دربار محمدعلی‌ شاه راه یافت و با استادانی نظیر میرزا آقا عبدالله ، آقا حسیقلی ، سماع حضور و باقرخان کمانچه‌کش آشنا شد و در سلک نوازندگان دربار درآمد. اسماعیل زرین‌فر ، نوازندۀ ویولن ، خواهرزاده و شاگرد او بود. علیرضاخان در تهران درگذشت و در امامزاده عبدالله به‌ خاک سپرده شد.
منبع : مطالب ارسالی