یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

۳۰ فروردین ـ ۱۹ آوریل ـ ریشه تنش هندو و مسلمان در هند


۱۹ آوریل ۱۶۳۲ « شاه جهان » امپراتور تیموری هند دستور تخریب معابد هندوها را صادر كرد و با این دستور آتش دشمنی هندوها با مسلمانان شبه قاره را روشن ساخت ، آتشی كه هنوز خاموش نشده است . در پی این دستور در مدتی كمتر از یك هفته تنها در «بنارس» ۷۶ معبد ویران شد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز