جمعه, ۴ اسفند, ۱۴۰۲ / 23 February, 2024
مجله ویستا

عزّالدین ، ابوالفضائل /ابوالمعالی ابراهیم زنجانی


جنسیت: مرد
نام پدر: عبدالوهاب بن علی
تولد و وفات: ( ... )ز ۶۵۵ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نحوی ، صرفی ، شافعی
از آثارش: "الکافیهٔ" ، درحساب؛ مختصر شرح رافعی بر کتاب "الوجیز" ابوحامد غزالی که آن را "نقاوهٔ‌ (فتح) العزیز" ، در فروع فقه شافعی ، نامیده است؛ "العزی" در تصریف به نام "تصریف زنجانی"؛ "الکافی" در شرح "الهادی" ، در نحو و تصریف".
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت تابناکسایت اقتصاد سنجخبرگزاری ایلناسایت مجله شبکهروزنامه شرقسایت جهان صنعت نیوزسایت دیجیاتوسایت فرادیدسایت تجارت نیوزسایت نامه نیوز