سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

ابوبکر محمد نرشخی


جنسیت: مرد
نام پدر: جعفر
تولد و وفات: (۲۸۶ -۳۴۸) قمری
محل تولد: نرشخ ، از روستاهای بخارا
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و مورخ
در زمان ابومحمد نوح‌ بن نصرسامانی (۳۴۳-۳۳۱ق) می‌زیست. از آثار وی: "تاریخ بخارا" یا "مزارات بخارا" ، به عربی است که در ۳۳۲ق به نام نوح بن نصر سامانی نوشت. در ۵۲۲ق ابونصر احمد بن محمدبن نصر القباوی آن را به فارسی ترجمه کرد و مطالبی هم از کتب دیگر بر آن افزود. بعد از آن در ۵۷۴ ق محمد بن زفر بن عمر آن را تخلیص نمود. گویا بعد از این تاریخ نیز دیگران در این کتاب دست بردند و بعضی حوادث را تا دورهٔ مغول بر آن افزودند.
منبع : مطالب ارسالی