جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

۱۴ ژوئن ـ زادروز «پیر سالینجر» روزنامه نگار آمریکایی


۱۴ ژوئن ـ زادروز «پیر سالینجر» روزنامه نگار آمریکایی
۱۴ ژوئن زادروز«پیر سالینجر» روزنامه نگار معروف آمریکایی است که به اظهار بسیاری از اصحاب این حرفه، اصول ژورنالیسم را فدای سیاست و یا امیال خود نکرد. وی که در سال ۱۹۲۵ به دنیا آمده بود از مدافعان روزنامه نگاری حرفه ای و بی طرف بودن و حب و بغض نداشتن روزنامه نگار بود. سالینجر که در فرانسه فوت شد مدتی نیز مشاور مطبوعاتی جان اف. کندی رئیس جمهوری آغاز دهه ۱۹۶۰ آمریکا بود. سالینجر بارها گفته بود که به خاطر دوستی اش با کندی و کمک به اجرای برنامه های او که جنبه نوآوری داشت موقتا این سمت را پذیرفته بود. سالینجر سالها از فرانسه مطالب خود را برای رسانه های آمریکا می فرستاد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز