دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

افکار جذاب


افکار جذاب
جذاب ترین مشخصه هر زنی «طرز فکر» او است. زمانی که مردی علاقه مند طرز فکر همسرش می شود، در اصل به «ذات» و «منحصر به فرد بودن» او علاقه مند شده است.
اگر زنی قدرت فکر کردن نداشته باشد در اصل منشأ وجودش دچار مشکل است. طرز فکر هرکس مانند قطار سریع السیری است که دیگران را به اعماق درون ما می برد تا بتوانیم احساسات قلبی مان را بیان کنیم.
وقتی افراد پا به سن می گذارند بدن شان تغییر می کند پس جسم و صورت آنها کمتر مورد توجه قرار می گیرد اما این مسئله درباره طرز فکر برعکس است، هرچه بزرگتر می شویم، از نظر درک و فهم نیز غنی تر شده و دارای جاذبه بیشتری خواهیم شد.
● افکار خود را پنهان نکنید
کلماتی را به کار ببرید که نشان دهد «واقعاً» چه کسی هستید تا همسرتان شما را بشناسد. پژوهشگران عقیده دارند باید نظرات، تفکرات، رؤیاها و دیدگاه های خود را با همسرمان در میان بگذاریم.
تنها در این صورت است که بهترین دوست او، راز دار ترین شخص برای او خواهد بود و او نیز بهترین شخص برای درک و علاقه مندی به شما خواهد شد و آن وقت است که زندگی خوب و آرامی را خواهید داشت.

دکتر فرزانه صداقت روانشناس
منبع : روزنامه ایران