پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

یا علی یاعلی یاعلی


یا علی یاعلی  یاعلی
یاعلی تویی عزیزه الهی
یا علی تو علم الهدایی
یاعلی تویی پارسای دنیایی
یاعلی تویی عفت الزمانی
یاعلی تویی عصمت جهانی
یاعلی تویی عطر گل بهاری
یاعلی تو علی آسمانی
یاعلی تو عقیق دنیایی
یاعلی تو پرنده ی درنایی
یا علی تو پروانه ی بی همتایی
یا علی تو قلب صدفی
یا علی تو نور خدایی

شاعر صدف پورمنصف
صدف پورمنصف
منبع : مطالب ارسال شده