جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

تقویت حافظه با سؤالهای بی شمار


تقویت حافظه با سؤالهای بی شمار

ذهن پیچیده انسان مملو از سؤال‌های بی‌جوابی است که با کشف و تحقیق در دنیای پیرامون، رشد و تعالی پیدا می‌کند.
افرادی‌که، بدون تحلیل و تحقیق، هرآنچه را که اطراف خود می‌بینند …

ذهن پیچیده انسان مملو از سؤال‌های بی‌جوابی است که با کشف و تحقیق در دنیای پیرامون، رشد و تعالی پیدا می‌کند.

افرادی‌که، بدون تحلیل و تحقیق، هرآنچه را که اطراف خود می‌بینند و می‌شنوند، پذیرفته و مطابق با یک سری الگوهای قدیمی و تکراری که از اطرافیان به آنها منتقل شده، رفتار می‌کنند، ذهنی پویا و فعال نخواهند داشت.

به عقیده متخصصان، ماجراجویی، کنجکاوی و طرح سؤال‌های بی‌شمار در خصوص مسائل مختلف باعث پویایی و عملکرد هر چه بیشتر ذهن می‌شود.