دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

آبله مرغان و زونا


بیمار معرفی شده در این نوشته مشکوک به varicella zoster یا زونای لومبار بوده که ۱۱% کل زونا را از نظر شیوع شامل می‌شود و احتمالاً با توجه به شرح حال بیمار، درگیری در ریشه‌هایL۴ و L۵ بوده است. باید …

بیمار معرفی شده در این نوشته مشکوک به varicella zoster یا زونای لومبار بوده که ۱۱% کل زونا را از نظر شیوع شامل می‌شود و احتمالاً با توجه به شرح حال بیمار، درگیری در ریشه‌هایL۴ و L۵ بوده است. باید توجه داشت که اساساً زونا تبلور مجدد و فعالیت دوباره‌ی ویروس واریسلا است که طی بیماری آبله مرغان در گانگلیونهای عصبی ناحیه‌ی مربوطه مخفی شده بوده‌اند و هیچگاه ممکن نیست که زونا بر آبله مرغان مقدم شود، فقط در یک مورد ممکن است زونا بدون ابتلای قبلی ( نه همزمان؟!) به آبله مرغان دیده شود. آن هم در کودکی که در دوران جنینی، مادرش به آبله مرغان مبتلا شده است (رفرانس‌ هاریسون ۲۰۰۵ و طب نلسون ۲۰۰۴).

پس اینکه بیمار ما همزمان به آبله مرغان وزونا مبتلا شود یک جمله‌یی است که اصل بیماری زونا را نقض می‌کند!

دقت فرمائید در مواردی ممکن است ضایعات زونا علاوه بر درماتوم مورد نظر که در این بیمار ریشه‌ی لومبار بوده است در بقیه‌ی نقاط بدن هم وزیکول داشته باشد که حتی در فرد دارای ایمنی سالم هم دیده می‌شود و جالب این است که در طی درمان و طول مدت بیماری اثر منفی ایجاد نمی‌کند (رفرانس ۲ از .Rook’s Text Book of Derm)

پس بیمار معرفی شده یک مورد زونا بوده که متأسفانه از منشاء وزیکول‌‌ها، برای بیمار کورتیکواستروئید تزریقی تجویز شده که باز هم ممکن است دلیل انتشار غیر درماتومی وزیکولهای زونا باشد (نه همزمانی با آبله مرغان آن هم بعد از زونا؟!).

کم نیستند بیمارانی که هر روز در درمانگاه پوست بیمارستان به علت عوارض درمانهای اشتباه مراجعه می‌کنند وحتی بستری می‌شوند (مثل اریترودرمی پسوریاتیک ناشی از تجویز غلط کورتون سیستمی!)

ویا درمانهای غلط زونا ویا برداشتن ضایعات بدخیم بدون بیوپسی و safe ماژرین که گاهی با جان بیمار بازی می‌کند و...

دکتر حمید رضا آبایی