جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

۱۴ بهمن ـ ۳ فوریه ـ ... و به این سان ایران از منطقه سلیمانیه صرف نظر كرد !


در فوریه سال۱۸۴۶ میلادی دولت محمدشاه قاجار به اصرار انگلستان و روسیه از حاكمیت خود بر منطقه سلیمانیه صرف نظر و با انتقال آن به دولت عثمانی موافقت كرد. این منطقه تا آن زمان گوشه …

در فوریه سال۱۸۴۶ میلادی دولت محمدشاه قاجار به اصرار انگلستان و روسیه از حاكمیت خود بر منطقه سلیمانیه صرف نظر و با انتقال آن به دولت عثمانی موافقت كرد. این منطقه تا آن زمان گوشه ای از قلمرو بلامنازع ایران بود .در آن زمان كشورهای عربی از جمله عراق جزئی از خاك عثمانی بودند.به استناد همین موافقنامه ، تاكنون جمهوری تركیه چند بار مدعی ضمنی منطقه نفت خیز سلیمانیه عراق شده است.