سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

مانعی در مسیر


مانعی در مسیر

در زمان‏های قدیم، روزی پادشاهی، سنگ بزرگی را وسط جاده‏ای گذاشت و در گوشه‏ای مخفی شد. تا این‏که ببیند چه کسی این سنگ بزرگ را از وسط جاده برمی‏دارد.
چند نفر از ثروتمندترین بازرگانانِ …

در زمان‏های قدیم، روزی پادشاهی، سنگ بزرگی را وسط جاده‏ای گذاشت و در گوشه‏ای مخفی شد. تا این‏که ببیند چه کسی این سنگ بزرگ را از وسط جاده برمی‏دارد.

چند نفر از ثروتمندترین بازرگانانِ پادشاه درباریان، به نزدیکی سنگ آمدند و خیلی راحت آن را دور زده، به راهشان ادامه دادند. آنها بدون این‏که کاری انجام داده باشند در حالی که با صدای بلند، شاه را به خاطر عدم مراقبت از جاده، سرزنش می‏کردند، منطقه را ترک کردند.

سپس دهقانی با باری از سبزی به سنگ نزدیک شد. وقتی دهقان به سنگ رسید، بارش را زمین گذاشت تا این‏که سنگ را به کنار خیابان بکشد. بعد از کشیدن و زور زدن‏های زیاد، سرانجام موفق شد سنگ را از وسط خیابان بردارد.

بعد از این‏که دهقان، سنگ را برداشت، وقتی خواست بارش را از زمین بر دوش بکشد، کیسه‏ای که در محل اول سنگ قرار داشت، توجه او را جلب کرد. در داخل کیسه، همراه یادداشتی که به خط و مهر پادشاه نوشته شده بود «محتویّات کیسه از آن کسی است که سنگ را بردارد»، مقدار خیلی زیادی سکه طلا بود. دهقان، کیسه را برداشت و به راه خود ادامه داد.

این دهقان با این عملش به ما یاد می‏دهد که: «هر مانعی، فرصتی برای پیشرفت است.»