دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

لمس پا


در کف پاها، نقاط بسیاری وجود دارند که لمس کردن آنها برای رهائی از فشار روانی و رسیدن به آرامش مؤثر است. برای اینکه راحت‌تر به آرامش برسید، با دست چپ، کف پای چپ خود را بگیرید و با …

در کف پاها، نقاط بسیاری وجود دارند که لمس کردن آنها برای رهائی از فشار روانی و رسیدن به آرامش مؤثر است. برای اینکه راحت‌تر به آرامش برسید، با دست چپ، کف پای چپ خود را بگیرید و با انگشت دست راست، قسمت‌های بین قوس پا و بند انگشتان خود را به سمت عقب و جلو ماساژ دهید.