شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۲۵ اوت ـ بمباران ۲۴ ساعته لندن


۲۵ اوت ـ بمباران ۲۴ ساعته لندن

بمباران لندن توسط نیروی هوایی آلمان (لوفت وافه) از ۲۵ اوت ۱۹۴۰ بیست و چهار ساعته شد. تا مدتها، هواپیما های آلمان یکه تاز آسمان انگلستان بودند و آسیب های فراوان به لندن و شهرهای …

بمباران لندن توسط نیروی هوایی آلمان (لوفت وافه) از ۲۵ اوت ۱۹۴۰ بیست و چهار ساعته شد. تا مدتها، هواپیما های آلمان یکه تاز آسمان انگلستان بودند و آسیب های فراوان به لندن و شهرهای دیگر وارد ساختند. این حملات هوایی "بلیتز" نامیده شده اند