پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

موسیقی خراسان


فرهنگ موسیقی این قوم برخلاف سایر اقوام دارای وحدت سبك نیست و دارای تنوع زیادی است . بهترین نمونه موسیقی خراسان ، موسیقی تربت جام است .
موسیقی تربت جام معمولا“ غم انگیز است و دارای …

فرهنگ موسیقی این قوم برخلاف سایر اقوام دارای وحدت سبك نیست و دارای تنوع زیادی است . بهترین نمونه موسیقی خراسان ، موسیقی تربت جام است .

موسیقی تربت جام معمولا“ غم انگیز است و دارای اشعار مذهبی وعرفانی بسیاری است. در مرقد جامی ( شیخ احمدجامی ) معمولا“ مراسمی برگزار می شود كه با اشعار جامی همراه است وخوانندگان ونوازندگان دور مرقد جامی مر گردند و پایكوبان نام خود را بر زبان می رانند.

درشمال خراسان ، مهاجرین كرد وترك بخش عمده ای از ساكنان این منطقه را تشكیل می دهند.

بعضی از آهنگهای شمال خراسان :

۱) الله مزار كه برسر مزار ازدست رفتگان می خوانند.

۲) دقرسه ، آهنگی می باشد كه دور اجسام مرده ها خوانده می شده است .

۳) اناركی به آهنگی كه مخصوص زنان بوده وبآن گریه وعزاداری برای رفتگان می كرده اند.

۴) هراس كه نشان دهنده زندگی پر از خطر كُردان است و به آن فریاد كوهستان هم اطلاق می شود.

نوازندگان شمال خراسان عبارت هستند از :

عاشیق ها ، بخشی ها ، لوطی ها ، نی نوازان و لولو چی ها .