دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

لئوناردو داوینچی


من به مردم توهین کردم! آثار من به آن درجه از عظمت نرسیدند که من در طلبش بودم.

من به مردم توهین کردم! آثار من به آن درجه از عظمت نرسیدند که من در طلبش بودم.