یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

كریستین هویگنس


سیزده سال پیش از تولد نیوتن كریستین هویگنس فیزیكدان بزرگ در هلند به دنیا آمد. او در خانواده هنر و سیاست پرورش یافته بود. به سوی علوم تجربی و ریاضی روی كرد و به سن ۲۲ سالگی مقالاتی در ریاضیات و نجوم نوشت كه مورد توجه رنه دكارت فیلسوف فرانسوی قرار گرفت.

تولد : ۱۴ آوریل ۱۶۲۹ لاهه هلند

فوت ۱۶۹۵ لاهه

سیزده سال پیش از تولد نیوتن كریستین هویگنس فیزیكدان بزرگ در هلند به دنیا آمد. او در خانواده هنر و سیاست پرورش یافته بود. به سوی علوم تجربی و ریاضی روی كرد و به سن ۲۲ سالگی مقالاتی در ریاضیات و نجوم نوشت كه مورد توجه رنه دكارت فیلسوف فرانسوی قرار گرفت.

هویگنس در ۳۴ سالگی به عضویت انجمن سلطنتی انگلیس انتخاب شد و در زمان توقفش در لندن با نیوتن فیزیكدان بزرگ آشنا شد. و با او بر روی مسائل علمی به بحث و تبادل نظر پرداخت. جالب است كه این دو دانشمند واضع دو نظریه متفاوت مربوط به ماهیت نور هستند.

از آثار علمی او

هویگنس با استفاده از كشف گالیله درباره آونگ توانست قوانین آونگ ساده را كشف كند و در سال ۱۶۵۷ ساعت آونگی را اختراع كرد. او در همین زمینه كتابی با عنوان ( درباره نوسان ساعتها) نوشت و در سال ۱۶۵۶ تلسكوپی ساخت و با آن به كشف سحابی جبار و مشاهده بزرگترین قمر زحل به نام تیتان موفق شد. هویگنس برای تعیین فاصله ثوابت تا زمین با استفاده از اندازه گیری شدت درخشندگی و میزان روشنایی آن ها راهی پیشنهاد كرد ولیكن چون ابزرا اندازه گیری دقیق نداشت در این راه به نتایج درستی نرسید.

بیشتر شهرت هویگنس مربوط به نظریع ای است كه درباره ماهیت نور بیان كرده است. او ماهیت موجی را برای نور پذیرفت و لیكن چون فرضیه ذره ای نیوتن بهتر می توانست پدیده های بازتابش و شكست و سیر مستقیم نور را توضیح دهد از این رو این نظریه برای مدتها مسكوت ماند تا آنكه آزمایش معروف یانگ و سپس تئوری ماكسول درباره امواج الكترومانیتیك جان تازه ای به نظریه هویگنس داد.

هویگنس پس از مدتی فعالیت علمی از انگلیس به فرانسه رفت ولیكن در آن جا نیز به دلیل فشارهای مذهبی كه نسبت به پروتستانها اعمال می شد نتوانست برای مدت زیادی دوام آورد و سرانجام رهسپار وطن خود هلند شد و در حالی كه بر روی قضیه ((فورس ویو )) (نیروی زنده ) مطالعه می كرد وفات یافت.