پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

دندان در آوردن کودکان


دندان در آوردن کودکان

در صورت وجود ناراحتی همراه با دندان در آوردن به نظر می‏رسد روشهایی، چندی آن را در كودكان مختلف تسكین می‏دهد. می‏توانید از طریق تجربه و مشاهده آن را بیابید.
بهترین كار برای اطفال …

در صورت وجود ناراحتی همراه با دندان در آوردن به نظر می‏رسد روشهایی، چندی آن را در كودكان مختلف تسكین می‏دهد. می‏توانید از طریق تجربه و مشاهده آن را بیابید.

بهترین كار برای اطفال در حال دندان در آوردن عبارت است از: تمیز كردن دهانشان با قطعه‏ای از گاز مرطوب سه یا چهار بار در روز و دادن چیزی - نان برشته، استخوان مرغ بدون گوشت- كه آنرا گاز بگیرد.

اگر هیچ كدام مؤثر نباشد می‏توان تركیبات لیدوكائینی كه لثه فرزندتان را بی حس می‏كند از داروخانه‏ها تهیه كنید. اگر به نظر می‏رسد كه مدتی است كودك اشتهایش را از دست داده است نگران نباشید. او را مجبور به غذا خوردن نكنید. آبریزش از دهان اطفال هم غیر معمول نیست. موادغذایی، بوها، طعم جدید و غریب و یا تحریكی كه در اطراف دندان تازه روئیده یا در حال رویش كه به خوبی تمیز نشده روی می‏دهد، ترشح بزاق را زیاد می‏كند و كنترل عضلانی طفل خردسال آنقدر نیست كه بتواند بزاق را در دهان نگه دارد.