پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

نهم ژانویه ۱۹۷۸ ـ یک گاف تاریخی: انتشار نامه "شیدی مطلق!" که سرآغاز فصل تازه ای در تاریخ ایرانیان شده است


نهم ژانویه ۱۹۷۸ در پی انتشار یک نامه اهانت آمیز به مرجع مذهب شیعه به امضای مستعار «احمد رشیدی مطلق» در روزنامه اطلاعات که از طریق مقامات دولتی مربوط به این روزنامه تحمیل شده …

نهم ژانویه ۱۹۷۸ در پی انتشار یک نامه اهانت آمیز به مرجع مذهب شیعه به امضای مستعار «احمد رشیدی مطلق» در روزنامه اطلاعات که از طریق مقامات دولتی مربوط به این روزنامه تحمیل شده بود، حوزه های علمیه در شهرهای مختلف از جمله قم و مشهد دست به اعتراض زدند که دامنه این اعتراض در روزهای بعد گسترش یافت و به تدریج به صورت یک قیام عمومی درآمد که تا ۲۱ بهمن ماه سال بعد ادامه یافت و به تغییر نظام حکومتی ایران انجامید. تنظیم این نامه و چگونگی تحمیل آن به روزنامه اطلاعات جهت انتشار که نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بوده و آغازگر دوره ای تازه بشمار آمده است، و این که چه نیروهایی پشت آن قرار داشتند تا انتشار یابد، موضوعی است بسیار مفصل، و هنوز تا حدی مبهم و نامکشوف.

«مورخان» انتشار این نامه (نامه ساختگی خطاب به سردبیر روزنامه) را در ردیف آن دسته از گاف های تاریخی بزرگ قرارداده اند که نتایج دگرگون کننده داشته اند. گاف تاریخی صدام حسین در اشغال نظامی کویت در همین ردیف قرارداده شده است. وی در ۱۹۹۰ فریب اظهارات سفیر وقت آمریکا در بغداد را خورد و به کویت حمله نظامی برد و با این عمل، به آمریکا که در صدد حذف او بود بهانه لازم را داد تا با دو اقدام نظامی سرنگونش کند و .... همچنین گاف هیتلر در تعرض نظامی به شوروی، مداخله آمریکا در حوادث داخلی ویتنامی ها و ....