پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

میرزا محمد اشراق بروجردی


جنسیت: مرد
تخلص: اشراق
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی مردی با سواد و کمال و با شاهزاده محمدتقی میرزا حسام‌السلطنه معاشر و محرم …

جنسیت: مرد
تخلص: اشراق
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی مردی با سواد و کمال و با شاهزاده محمدتقی میرزا حسام‌السلطنه معاشر و محرم و مصاحب بود. در مراتب علمی بر اقران مزیت داشت ، در انواع شعر طبع‌آزمائی کرد. بیشتر قصیده و غزل می‌ساخت. از او است:

مده پندم ز سودای نکویان

که بی حاصل بود دیوانه را پند به جز

آن قامت و طلعت ندیدم

که باشد سرو را با ماه پیوند