شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

بازگشت به کودکی


بازگشت به کودکی

کودکان اگر پرانرژی هستند، به خاطر این است که روش زندگی شان با ما متفاوت است بنابراین باید سعی کنید برای به دست آوردن انرژی و احساس شادابی گاهی کارهایی را که آنها انجام می دهند، …

کودکان اگر پرانرژی هستند، به خاطر این است که روش زندگی شان با ما متفاوت است بنابراین باید سعی کنید برای به دست آوردن انرژی و احساس شادابی گاهی کارهایی را که آنها انجام می دهند، بخوبی تقلید کنید.

جعبه مواد رنگی، ماژیک یا پاستل کودکان را باز کنید و بعد یک کاغذ سفید جلو خود بگذارید و شروع به نقاشی کنید. مهم نیست که چقدر در نقاشی کردن مهارت دارید، اهمیتی ندارد که چه چیزی را می کشید و از چه رنگ هایی استفاده می کنید، مهم این است که شما در حال بیرون ریختن افکار و احساسات درونی تان هستید و آزادانه به دنیای پاک کودکی تان قدم گذاشته اید، همین احساسی است که به شما حس رهایی را خواهد بخشید و شما می توانید با انرژی زندگی را دنبال کنید.

[ریحانه محمدی]