جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

كامل شدن ایمان


كامل شدن ایمان

یكی از صحابه پیامبر اعظم (ص) به نام «ثوبان» كه نسبت به آن حضرت علاقه شدیدی داشت، روزی با حال پریشان خدمتش رسید.
پیامبر اعظم (ص) از سبب ناراحتی او سؤال نمود. او در جواب عرض كرد: زمانی …

یكی از صحابه پیامبر اعظم (ص) به نام «ثوبان» كه نسبت به آن حضرت علاقه شدیدی داشت، روزی با حال پریشان خدمتش رسید.

پیامبر اعظم (ص) از سبب ناراحتی او سؤال نمود. او در جواب عرض كرد: زمانی كه از شما دور می شوم و شما را نمی بینم، ناراحت می شوم. امروز در این فكر فرو رفته بودم كه فردای قیامت، اگر من اهل بهشت باشم، به طور حتم در مقام شما نخواهم بود، بنابر این در هر حال از درك حضور شما محروم خواهم شد. با این حال چرا افسرده نباشم؟!

پیامبر اعظم (ص) این آیه را كه درباره همنشینی دوستان آن حضرت نازل شد و آنان را بشارت داد، قرائت كرد و فرمود:

«خداوند می فرماید: كسی كه خدا و پیامبر را اطاعت كند (در روز رستاخیز) همنشین كسانی خواهد بود كه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام كرده، از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان و برای آنها رفیق های خوبی هستند» (نساء ۶۹). آنگاه پیامبر اعظم (ص) فرمود: به خدا سوگند، ایمان مسلمان كامل نمی شود مگر این كه مرا از خود و پدر و مادر و همه بستگان خویش بیشتر دوست داشته باشد و در برابر گفتار من تسلیم باشد.

۱- تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۴۵۹