یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

فلسفه مورچه...


فلسفه مورچه...

مورچه ها در سراسر دنیا دیده می شوند و تعدادشان بسیار زیاد است ولیکن زندگی مورچه ها سرشار از فلسفه است و بیایید با هم چند نمونه از آن را مرور کنیم و بیندیشیم و ..............
● مورچه ها:
۱) بسیار …

مورچه ها در سراسر دنیا دیده می شوند و تعدادشان بسیار زیاد است ولیکن زندگی مورچه ها سرشار از فلسفه است و بیایید با هم چند نمونه از آن را مرور کنیم و بیندیشیم و ..............

مورچه ها:

۱) بسیار پرتلاش اند.

۲) راههای گوناگونی را جستجو می کنند.

۳) از مانع عبور می کنند؛ هر اندازه بزرگ یا خطرناک باشد.

۴) اگر عبور از مانع ممکن نباشد، مانع را دور می زنند.

۵) تا به هدفشان نرسند، دست از راه رفتن بر نمی دارند ؛ حتی در سر بالائی های مسیر می افتند ولی دوباره ادامه میدهند و بیشتر سعی و تلاش میکنند .

۶) بااحتیاط اند.

۷) اتحاد دارند؛ هیچ کدام تنها با دشمنان نمی جنگند.

۸) زندگی دستجمعی دارند و هیچ مورچه ای تنها زندگی نمی کند.

۹) با هم و در کنار هم و با تقسیم کاری شگفت انگیز زندگی می کنند.

۱۰) روح صرفه جویی دارند؛ آنها هیچ وقت تمام آذوقه زمستانی را نمی خورند و همواره در لانه خود غذای چند سال آینده را آماده دارند. با این روش، در زمستان سرد و سخت، غذای کافی دارند.

۱۱) عاشق آفتاب اند. در زمستان، هنگامی که هوا آفتابی می شود، آنان بیدرنگ از لانه گرم خود بیرون می آیند.

۱۲) در اثر ممارست آنقدر ورزیده شده اند که گویند قویترین موجود روی زمین است زیرا که چندین برابر وزن خود را میتوانند از روی زمین بلند کند .

بله، مورچه های کوچک به انسان فلسفه زندگی می آموزند! مورچه ها با عمل خود به ما نشان می دهند که هرگز ناامید نشویم؛ محتاط باشیم؛ با آرزو مأنوس شویم؛ تمام توانمان را برای موفقیت به کار گیریم؛ قدر نعمتهای خدا را بدانیم؛ صرفه جو باشیم؛ از کنار هم بودن لذت ببریم؛ با هم آینده را بسازیم؛ از تنهایی گریزان باشیم؛ منافع جمع را بر منافع خودمان ترجیح دهیم.

http://f۱۰.blogsky.com/۱۳۸۷/۰۲/