پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

روابط دلبستگی در كودكان پیش دبستانی و دبستانی


روابط دلبستگی در كودكان پیش دبستانی و دبستانی

پژوهش ها نشان می‌دهند كه روابط متقابل دلبستگی مادر – نوزاد نقش مهمی در عملكرد سازگارانه و رشد در دوران كودكی ایفا می‌كنند. با این حال پژوهش كافی در این حوزه بر روی كودكان پیش …

پژوهش ها نشان می‌دهند كه روابط متقابل دلبستگی مادر – نوزاد نقش مهمی در عملكرد سازگارانه و رشد در دوران كودكی ایفا می‌كنند. با این حال پژوهش كافی در این حوزه بر روی كودكان پیش دبستانی و دبستانی انجام نشده است. اخیراً پژوهشگران براساس موقعیت ناآشنای اینزورث به عنوان یك مدل مفهومی و تجربی، مقیاسی برای ارزیابی سبك‌های دلبستگی كودكان ۷-۵ ساله ساختند.

مؤلفان فرض كردند كه كودكان ایمن دارای كیفیت بهتر در روابط، سطوح بالای همكاری و رابطه‌ی متقابل با مادر هستند. فرض بر این بود كه مادران كودكان ایمن پذیرنده و تبادل‌پذیرند و با فرزندانشان ارتباط برقرار می‌كنند. در مقابل دلبستگی ناایمن – كنترل كننده و ناایمن آشفته نشان دهنده كیفیت ضعیف روابط، سطوح پایین همكاری و تبادل كمتر هستند. ۱۲۱

كودك فرانسوی زبان كه در یك پژوهش پیشین در حوزه دلبستگی شركت كرده بودند مجدداً براساس سبك دلبستگی طبقه‌بندی شدند و سپس در آزمون تجدیدنظر شده موقعیت ناآشنا كه توسط مؤلفان طراحی شده بود، شركت نمودند. براساس نتایج به دست آمده فرضیه‌های پژوهش پیشین مبنی بر وجود تداوم میان الگوهای تعامل در دوران نوزادی با الگوهای سنین پیش دبستانی و دبستان تأیید شد.