سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

کلورین


کلورین خالص گازی است خفه کننده و زرد متمایل به سبز که در ۱۷۷۴ به‌وسیله شیمی‌دانی سوئدی شناخته شد و در ۱۸۱۰ همفری دیوی کلورین را یک عنصر شناخت.
امروزه با گذرانیدن جریان برق از …

کلورین خالص گازی است خفه کننده و زرد متمایل به سبز که در ۱۷۷۴ به‌وسیله شیمی‌دانی سوئدی شناخته شد و در ۱۸۱۰ همفری دیوی کلورین را یک عنصر شناخت.

امروزه با گذرانیدن جریان برق از درون نمک معمولی بدست می‌آید با سردسازی آنرا به‌صورت مایع در می‌آورند و آنرا در استوانه‌های آهنی با دستگاه‌های مجهز حمل می‌کنند.

در کاغذسازی، تهیه پودرهای آهار در ساختن سموم و مواد مفید کاربرد دارد. میکرب‌کش و ضد عفونی کننده است. در پالایش آب شهرها از کلورین سود می‌جویند تنها در حدود چهار یا پنج قسمت از کلورین مایع در یک میلیون قسمت آب باکتری‌های مضر را از میان می‌برد. شیره معده دارای اسیدیست مرکب از کلورین و هیدروژن [۱].

کلورین

یکی از مواد قلیائی مهم و یکی از مواد ضد عفونی کننده است که آبرا تصفیه می‌کند، همین طور به منزله ماده خامی است برای ساختن مواد منفجره و رنگ‌ها.

۱. فرهنگ مواد ـ مهندس پرویز فرهنگ