شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

فرصت دوباره


فرصت دوباره

بیدار شدن در هر روز صبح نشانه این است که خدا دوستت دارد،پس هر روز جدید برای تو فقط یک شانس نیست،
بلکه فرصتی است برای تجربه مجدد زندگی با خدا.

[شایان امیری]

بیدار شدن در هر روز صبح نشانه این است که خدا دوستت دارد،پس هر روز جدید برای تو فقط یک شانس نیست،

بلکه فرصتی است برای تجربه مجدد زندگی با خدا.

[شایان امیری]