سه شنبه, ۲۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 18 June, 2024
مجله ویستا

امروز یکشنبه ۱۵ دی ماه سال ۱۳۸۷ هجری شمسی در تاریخ


امروز یکشنبه ۱۵ دی ماه سال ۱۳۸۷ هجری شمسی در تاریخ

امروز یکشنبه ۱۵ دی ماه سال ۱۳۸۷ هجری شمسی برابر با ۷ محرم سال ۱۴۳۰ هجری قمری و ۴ ژانویه سال ۲۰۰۹ میلادی

امروز یکشنبه ۱۵ دی ماه سال ۱۳۸۷ هجری شمسی؛ برابر با ۷ محرم سال ۱۴۳۰ هجری قمری و ۴ ژانویه سال ۲۰۰۹ میلادی

● ۱۸ سال پیش درچنین روزی - ۱۵دی ماه سال۱۳۶۹هجری شمسی:

دکترعلی شفایی استاد و رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد بدرود حیات گفت. دکترشفایی نزدیک به ۲۵سال درمقام استاد فلسفه دردانشکده الهیات تدریس کرد و سه سال نیزریاست این دانشکده را برعهده داشت و دراین مدت منشأ خدمات ارزنده‎ای برای دانشکده الهیات و معارف اسلامی بود. دکترشفایی تحقیقات عمیقی درباره فلسفه ملاصدرا انجام داده که تحت عنوان علم فلسفه منتشرکرده است.

● ۱۳۶۹ سال پیش درچنین روزی - ۷ محرم الحرام سال ۶۱ هجری قمری :

«عمر بن سعد» بدستور ابن زیاد، عمرو بن حجّاج را با ۵۰۰ سوار بر اطراف رود فرات و شعب آن مامور کرد تا امام حسین ویارانش دسترسی به آب نداشته باشند .بدین ترتیب تشنگی براولاد حضرت رسول اکرم (ص) و دیگر افراد مستولی شد و امام حسین (ع) فرمودند که برای خیمه گاه اب فراهم شود . بر این اساس حضرت عباس بن علی (ع) برادر شجاع امام حسین (ع)همراه۲۰ تن دیگر با مشکهای آب به طرف فرات حرکت کردند .پیشا پیش این گروه نافع بن هلال با پرچمی نشانه صلح حرکت می کرد اما دشمنان کافر بی اعتنا به این پرچم به این گروه اندک یورش بردند و حضرت عباس با وجود تمام شجاعت ها و رشادتهایش بدون آب و با جراحت های بسیار به خیمه گاه بازگشت .

● ۹۶ سال پیش درچنین روزی - ۷ محرم الحرام سال ۱۳۳۴ هجری قمری :

پس ازورود سپاهیان روس و انگلیس به ایران اکثر نمایندگان دوره سوم مجلس قانون گذاری، اعضای سفارتخانها و اتباع دولتهای درگیر جنگ با روسیه ازتهران گریختند؛ این حادثه در زمان جنگ جهانی اول روی داد . در همین ایام کمیته اتحاد اسلام نیز در تهران تشکیل شد و بدین ترتیب بسیاری از کسانیکه از مظالم روس و انگلیس به تنگ آمده بودند زیر چتر اتحاد اسلام گرد آمدند؛ گفتنی است که عده ای نیز در قم دفاع ملی تشکیل دادند.

● ۳۶۷ سال پیش درچنین روزی - ۴ژانویه سال۱۶۴۲میلادی:

ایزاک نیوتن فیزیکدان، ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی متولد شد. او با اخذ درجه لیسانس ازدانشگاه کمبریج فارغ التحصیل شد. نیوتن۲۴ساله بود که قانون اساسی مکانیک را تنظیم کرد و آنها را درمورد اجرام سماوی به کاربست. او قانون اصلی جاذبه را کشف کرد و اساس کشفیات مهم عدسی‎ها را پی ریزی کرد. مهمترین کتاب نیوتن اصول طبیعی ریاضیات نام دارد که درآن به شرح قوانین سه گانه حرکت پرداخته است.

● ۳۶۷ سال پیش درچنین روزی - ۴ژانویه سال۱۶۴۲میلادی:

شورش تاریخی لندن به طرفداری ازپارلمان آن کشوردرمقابل شارل اول شاه انگلستان آغازشد. این شورش به منظورحمایت ازوکیلان مجلس آن کشور که شارل اول برآنان خشم گرفته بود، صورت گرفت. هدف شورشیان دفاع ازمجلس دربرابرشاه بود که با مقاومت مسلحانه مردم به جنگهای داخلی منجرشد. دراین جنگها سرانجام اولیورکرامول نماینده مردم پیروزشد و جنگ با اعدام شارل اول درسال۱۶۴۹میلادی پایان یافت.

● ۶۱ سال پیش درچنین روزی - ۴ژانویه سال۱۹۴۸میلادی:

سرزمین میانمار یا برمه سابق استقلال یافت، این کشور سالها تحت نفوذ انگلستان بود اما درنتیجه وقوع دوجنگ بزرگ میان نیروهای ملی کشورو اشغالگران انگلیسی میانمار، به هندوستان ازمستعمره‎های انگلیس پیوست. درسال۱۹۳۷میلادی ازهند نیزجداشد و استقلال نسبی بدست آورد. ازاین تاریخ شورشها و قیامهای مردمی شدت یافت تا اینکه درجنگ جهانی دوم، میانماربه تصرف ژاپنی‎ها درآمد و باشکست متحدین درجنگ، ژاپنی‎ها نیزاین کشوررا ترک گفتند. سرانجام درسال۱۹۴۸میلادی میانمار با حکومت جمهوری استقلال خود را اعلام کرد و درسال ۱۹۶۲میلادی با ایجاد شورای انقلابی فرمانده ارتش حکومت میانمار را بدست گرفت.

● ۴۸ سال پیش درچنین روزی - ۴ژانویه سال۱۹۶۱میلادی:

کنفرانس سیاسی دارُالبَیضا به منظور ایجاد دسته بندی سیاسی اِفریقایی درشهری به همین نام درمراکش تشکیل شد. دراین کنفرانس که به ابتکارو توصیه‎ جمال عبدالناصر رئیس جمهوری متحده عربی مصرو سوریه برگزارشد، دولتهای مستقل الجزایر، گانا، گینه، مالی، مراکش و جمهوری متحده عربی عضویت داشتند. هدف ازتشکیل این کنفرانس ایجاد فرماندهی نظامی اِفریقایی بود که درپی آن بازار مشترک اِفریقا نیزبوجود آمد. شایان توجه است که دبیرخانه این اتحادیه درباکومو پایتخت مالی بود.