دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

علی بن ابوالعباس ابوالحسن حجاج اسفراینی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س پنجم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: ادیب ، شاعر
از رجال بزرگ عهد غزنویان ، پدرش از وزیران مشهور محمود است. و از ممدوحان فرخی سیستانی …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س پنجم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: ادیب ، شاعر
از رجال بزرگ عهد غزنویان ، پدرش از وزیران مشهور محمود است. و از ممدوحان فرخی سیستانی وی به زبان عربی شعر می‌گفت و در تذکره‌ها اشعاری از او باقی مانده است. مترجم "تاریخ عتبی" فضل و کمال او را ستوده است.