یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

لحیم‌کاری سخت کوره‌ای


لحیم‌کاری سخت در کورهٔ برقی به تدریج جایگاه ویژه‌ای در میان روش‌های گوناگون و شکل‌دهی قطعات و ساخت بستارها پیدا کرده است. به کارگیری این روش در همهٔ موارد موجب بهبود کیفیت …

لحیم‌کاری سخت در کورهٔ برقی به تدریج جایگاه ویژه‌ای در میان روش‌های گوناگون و شکل‌دهی قطعات و ساخت بستارها پیدا کرده است. به کارگیری این روش در همهٔ موارد موجب بهبود کیفیت شده است. این روش موجب افزایش مقاومت اتصالات همراه با استحکام، یکنواختی و ظاهری زیبای بستارای فرعی شده است. در عمل همهٔ خودروها و بسیاری از گونه‌های تجاری یخچال دارای چندین قطعهٔ لحیم‌کاری شدهٔ کوره‌ای هستند. برای لحیم‌کاری سخت کوره‌ای از کوره‌های پاتیلی حمام نمک هم استفاده می‌شود.

لحیم‌کاری سخت در کورهٔ الکتریکی جایگزین روش‌های لحیم‌کاری با مشعل، لحیم‌کاری غوطه‌وری، لحیم‌کاری نرم یا لحیم‌‌کاری ناسر راست، میخکوبی، پرچکاری، جوشکاری، ماشین‌کاری قطعه کار خام، ریخته‌گری و آهنگری گرم شده است. موفقیت عملیات لحیم‌کاری سخت کوره‌ای تا اندازهٔ زیادی به روش گیرش اجزای بستار، طراحی اتصالات و چگونگی کاربرد فلز لحیم‌کاری بستگی دارد. مس رایج‌ترین فلز لحیم‌کاری و فولاد پرمصرف‌ترین فلز مادر است. در این فرایند از فلزات لحیم‌کاری و مادر دیگری هم استفاده می‌شود ولی ترکیب مس و فولاد از همه رایج‌تر است.

ساده‌ترین روش اتصال دو قطعه نسبت به هم نصب یکی بر روی دیگری به گونه‌ای است که فلز لحیم‌کاری یا بین آنها قرار گیرد و یا در نزدیکی اتصال بر گرداگرد یکی از آن‌ها پیچیده شود. در این روش وزن قطعهٔ بالائی کمک می‌کند تا اتصال فلز به فلز خوبی به‌دست آید. اتصال و بست قطعات بستار مسایل بسیار پدید می‌آورد. یکی از روش‌های رایج اتصال اجزای بستار برای لحیم‌کاری سخت کوره‌ای استفاده از گیرندهٔ غلافی برای استقرار آنها نسبت به هم است. علاوه بر سفتی اتصال انطباق غلافی، برای جلوگیری از لغزش اجزا نسبت به یکدیگر در هنگام گرم شدن آنها تمهید دیگری نیز باید اندیشیده شود [ترجمه: مهندس عماد حجتی].