شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

کشش ماهیچه چهار سر


ابتدا در وضعیت بی حرکت سمت راست قرار بگیرید ، زانوی سمت راست خود را خم نموده و با دست راست مچ پای راست را بگیرید و پاشنه پای راست را بطرف بالا بیاورید . این کشش را حفظ کنید ، بعد زانوی …

ابتدا در وضعیت بی حرکت سمت راست قرار بگیرید ، زانوی سمت راست خود را خم نموده و با دست راست مچ پای راست را بگیرید و پاشنه پای راست را بطرف بالا بیاورید . این کشش را حفظ کنید ، بعد زانوی راست را صاف کرده و پای راست را روی زمین بگذارید و زانوی چپ را کمی خم کنید . احتیاط کنید تا فشار بیش از حد به مهره های پشت کمری خود وارد نکنید . این حرکت را با پای چپ تکرار کنید .