شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

مولانا کمالی کمالی سبزواری


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۲۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
معروف به کمال افصح. وی از شاعران عهد شاه‌عباس و در شرح فتوحات وی "دیوان"شعر. شیخ آقا بزرگ تهرانی …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۲۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
معروف به کمال افصح. وی از شاعران عهد شاه‌عباس و در شرح فتوحات وی "دیوان"شعر. شیخ آقا بزرگ تهرانی در "الذریعه" ، به نقل از "تذکرهٔ حسینی" ، نام منظومهٔ وی را "یاس‌نامه" ذکر کرده است. در مؤلفین کتب چاپی" تحت نام ابوالفضل کمالی سبزواری کتاب‌های "ام‌الخبائث" ، "تجلیات‌الالوهیهٔ فی مواطن الربوبیه" و "کلام قدوسی فی عالم الانفسی" یا "الانوار القدس فی عالم‌ الانفس"ذکر شده است.