شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

دفع کلسترول


اگر چه بدن ما قادر است کلسترول بسازد ولی نمی تواند آن را از بین ببرد یا به اجزاء‌ دیگر تبدیل کند . کلسترول از طریق روده ها به شکل صفرا و مولکولهای کلسترول دفع می شود . مصرف فیبر در …

اگر چه بدن ما قادر است کلسترول بسازد ولی نمی تواند آن را از بین ببرد یا به اجزاء‌ دیگر تبدیل کند . کلسترول از طریق روده ها به شکل صفرا و مولکولهای کلسترول دفع می شود . مصرف فیبر در برنامه غذایی موجب می گردد این جریان بهتر انجام گیرد . رژیم های با فیبر پائین باعث می شوند تا ۹۴ درصد کلسترول جذب بدن شود به دنبال آن کلسترول خون افزایش یابد.