جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

۲۹دی سال ۱۳۲۲ـ قطع روابط ایران با دولت سعودی


۲۹دی سال ۱۳۲۲ـ قطع روابط ایران با دولت سعودی

دولت ایران درپی اعتراض به اعدام یک زائر ایرانی به نام ابوطالب یزدی در جریان مناسک حج، در این روز در سال ۱۳۲۲خورشیدی ( ۱۹۴۴ ) مناسبات سیاسی خود را بادولت سعودی قطع کرد . این زائر …

دولت ایران درپی اعتراض به اعدام یک زائر ایرانی به نام ابوطالب یزدی در جریان مناسک حج، در این روز در سال ۱۳۲۲خورشیدی ( ۱۹۴۴ ) مناسبات سیاسی خود را بادولت سعودی قطع کرد . این زائر به تصمیم مقامات سعودی گردن زده شده بود . دولت ایران عمل دولت دولت سعودی را غیر منصفانه خوانده بود . درپی قطع روابط دو کشور ، تامدتی ایرانیان قادر به مسافرت به کشور سعودی نبودند.