شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۱۸ژانویه ۲۰۰۵ ـ درگیری تازه روسیه و اسرائیل


کانال ۲ تلویزیون اسرائیل (غیر دولتی) ژانویه ۲۰۰۵ از اختلاف تازه این دولت با دولت روسیه پرده برداشت و گفت مقامات دولت روسیه اتهامی را که اخیرا پوتین وارد ساخته و گفته است که منابع …

کانال ۲ تلویزیون اسرائیل (غیر دولتی) ژانویه ۲۰۰۵ از اختلاف تازه این دولت با دولت روسیه پرده برداشت و گفت مقامات دولت روسیه اتهامی را که اخیرا پوتین وارد ساخته و گفته است که منابع اسرائیلی به انتخابات یوشچنکو در اوکراین کمک مالی کرده اند دنبال می کنند و همچنین سرگرم این رسیدگی هستند تا ببینند که کمک اسرائیل به مخالفان داخلی پوتین تا چه میزان بوده است.

پوتین از دو سال پیش با سرمایه داران یهودی روسیه که در حراج دهه ۱۹۹۰ بسیاری از کمپانی های دولتی این کشور را صاحب شده اند درگیر شده و تاکنون تنی چند از آنان را بازداشت کرده و یا فراری داده است. به باور پوتین، سرمایه اولیه این یهودیان روسی از خارج ارسال شده است. مقامات روسیه گفته اند که مدارکی در دست دارند که نشان می دهد اسرائیلی ها پول هنگفت بابت پیروزی یوشچکنو در اوکراین خرج کرده اند. یهودیان از قرنها پیش نسبت به اوکراین حساسیت داشته اند. بیم اسرائیل از این است که دولت روسیه کشفیات خود در این زمینه ها را اعلام دارد و باعث تحریک روسها برضد یهودیان شود و جریان ضد یهود سال ۱۹۵۳ از گور درآید.