پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

۱۸ اسفند ـ ۹ مارس ـ اروپائیان باهم


۱۸ اسفند ـ ۹ مارس ـ اروپائیان باهم

ششم مارس ۲۰۰۳ این عكس به همین صورت و سراسری در صفحه اول بسیاری از روزنامه ها به چاپ رسیده بود كه عنوانش را « اروپاییان باهم » گذارده بودند. دومینیك دو ویلپین وزیر امورخارجه كه در …

ششم مارس ۲۰۰۳ این عكس به همین صورت و سراسری در صفحه اول بسیاری از روزنامه ها به چاپ رسیده بود كه عنوانش را « اروپاییان باهم » گذارده بودند. دومینیك دو ویلپین وزیر امورخارجه كه در سمت راست او ایگور ایوانف وزیر امور خارجه روسیه و در سمت چپش جوشكا فیشر وزیر امور خارجه آلمان مشاهده می شوند در حال گفتن این مطلب است : « ما اجازه نخواهیم داد كه قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شود كه مجوز بكار بردن نیرو باشد » .

این صف آرایی پر معنا ازآ غاز ماه مه مه ۱۹۴۵ كه جنگ جهانی دوم در جبهه های اروپا پایان یافت سابقه نداشته بود كه پدیده تازه ای است و رشته ای است كه سر دراز خواهد داشت تا ماه پیش از این باور كردنی نبود كه « پوتین » ریسك برهم خوردن دوستی با دولت آمریكا را بپذیرد . چرا در این شرایط وی ترجیح داده است كه در كنار فرانسه و آلمان بایستد ؟. پرسشی است كه مفسران روزنامه ها در همین هفته از ماه مارس به آن پاسخ داده اند كه ماحصل آن از این قرار است:

پوتین از سال ۲۰۰۰ همراه با آمریكا بود ، ولی در این مدت آمریكا از قرار داد محدودشدن دفاع موشكی خارج شد ، در كشور های عضو شوروی سابق پایگاه نظامی ایجاد كرد ، بهانه جویی های دوران جنگ سرد را زنده كرد ، ناتو را تا مرزهای روسیه گسترش داد و تا به امروز هم به هیچیك از اعتراضهای پوتین اعتنا نكرده است.

پوتین كه از دیر زمان احساس می كرد روسیه به آمریكا همه اش داده و چیزی نگرفته است از فرصت جدایی آلمان و فرانسه از آمریكا در قبال مسئله عراق استفاده كرده و به اروپاییان پیوسته و كفه آنها را سنگینتر ساخته است.

گردانندگان دیپلماسی روسیه پوتین را زیر فشار گذارده اند كه مبادا در این شرایط و اوضاع به آمریكا و انگلستان ملحق شود و به اوتاكید كرده اند كه از سرنوشت گورباچف عبرت بگیرد كه در برابر آن همه امتیازی كه به آمریكا داد از آن دولت تنها تشكر می كنم ( تنك یو ) خالی تحویل گرفت .

گورباچف سادگی كرد و این بزرگترین سادگی تاریخ بود. گردانندگان دیپلماسی روسیه كه ناخرسندی از فروپاشی شوروی به فراموشی نسپرده اند دائما به گوش پوتین می خوانند كه اگر جانب آمریكا را بگیرد جهان سوم و مخصوصا كشورهای اسلامی را از دست می دهد . اگر آمریكا بر عراق پیروز شود مناقع اقتصادی روسیه كه یك برنامه سرمایه گذاری سنگین در عراق را تدارك دیده است از دست خواهد زفت . آمریكا هنوز از روسیه وارداتی نداشته است كه كمكی به اقتصاد روسیه باشد و بیش از گذشته هم در فروش اسلحه با روسیه رقابت می كند. این گوشزد ها ست كه كار خودرا كرده و پوتین را در كنار اروپائیان قرار داده است.

آخرین سنجش افكار روسها هم در تصمیمگیری پوتین بی تاثیر نبوده كه ۸۷ در صدشان مخالف جنگ امریكا باعراق هستند. پوتین چندی پیش وقتی شنید كه روسها می گویند كه او روسیه را دارد به آمریكا می فروشد بسیار نگران شد و در صدد بر آمد تا راه خود را تغییر دهد.