جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

برنامه ریزی پا برجا برای یك قرن


برنامه ریزی پا برجا برای یك قرن

كتاب «برنامه ریزی پابرجا برای یك قرن، رویكردی نو در برنامه ریزی استراتژیك برای صد سال آینده» تألیف رابرت جی. لمپرت، استیون دبلیو پوپر، استیون سی. بنكز و با ترجمه وحید وحیدی مطلق …

كتاب «برنامه ریزی پابرجا برای یك قرن، رویكردی نو در برنامه ریزی استراتژیك برای صد سال آینده» تألیف رابرت جی. لمپرت، استیون دبلیو پوپر، استیون سی. بنكز و با ترجمه وحید وحیدی مطلق در ۱۰۱ صفحه منتشر شد.

زمانی می توانیم به آینده پژوهی برای بالاتر از ۱۰ سال، ۲۰ سال و مهم تر از آن یك قرن فكر كنیم كه شیوه برنامه ریزی برای چنین افق درازمدتی كه با عدم قطعیت های عمیق فراوانی همراه است را بدانیم.

كتاب «برنامه ریزی پابرجا برای یك قرن» از برنامه ریزی برای یكصد سال آینده حرف می زند. یكصد سال آینده می تواند موقعیت خاصی در فضا- زمان باشد كه در آن صاحب یك جامعه آرمانی هستیم، تمدن ایرانی و اسلامی احیا شده است، قطب های متعدد اقتصادی در منطقه با محوریت ایران اسلامی تشكیل شده اند، اسلام در سراسر قاره سیاه گسترده شده است و ده ها شركت فاخر بین المللی به همت كارآفرینان ایرانی با هدف یك اقتصاد جهان گستر ایرانی-اسلامی ایجاد شده اند و بالاخره تمدن دانش بنیان از غرب به شرق اسلامی انتقال یافته است. اما همه و همه نیاز به برنامه ریزی های بلندمدت در یك محیط به شدت پویا و غیرقابل پیش بینی دارند. این كار تنها با استفاده از رویكرد برنامه ریزی پابرجا ممكن است كه نخستین بار به مدیران، آینده پژوهان و استراتژیست های كشور معرفی می شود. شیوه تصمیم گیری پابرجا كه به تازگی ابداع شده و نخستین بار در این كتاب معرفی می شود، ثمره یك پروژه تحقیقاتی ده ساله در یكی از مراكز وابسته به اندیشگاه رند (RAND) است. رویكرد برنامه ریزی پا برجا حتی در سازمان ها و بنگاه های معمولی نیز كاربرد دارد و نگاه و نگرش آن ها به برنامه ریزی استراتژیك را تغییر می دهد.

كتاب «برنامه ریزی پا برجا برای یك قرن» در نظر دارد شیوه های تصمیم گیری پابرجا را مورد بررسی و تدوین قرار دهد.

كتاب حاضر از چهار فصل تشكیل شده است. چالش تحلیل سیاست درازمدت، پیشینه تفكر درباره آینده، تصمیم گیری پا برجا، چارچوبی برای تولید سناریو.