شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

۲۹ مارس ۱۹۷۵ ـ سقوط هوئه و آغاز پایان حکومت سایگون


۲۹  مارس ۱۹۷۵ ـ سقوط هوئه و آغاز پایان حکومت سایگون

نیروهای کمونیست ویتنام که حمله نهایی به منظور یکپارچه کردن وطن خود را از دهم مارس ۱۹۷۵ آغاز کرده بودند ۲۹ مارس پیروزمندانه وارد شهر باستانی « هوئه » پایتخت قدیمی امپراتوران …

نیروهای کمونیست ویتنام که حمله نهایی به منظور یکپارچه کردن وطن خود را از دهم مارس ۱۹۷۵ آغاز کرده بودند ۲۹ مارس پیروزمندانه وارد شهر باستانی « هوئه » پایتخت قدیمی امپراتوران آنام شدند و آن را متصرف گردیدند. دسته دیگری از این نیروها در همین روز با شکستن خط دفاعی رودخانه « تاش هان » و عبور از آن به سوی سایگون به حرکت در آمدند و این شهر یک ماه بعد ( ۳۱ آوریل ) سقوط کرد و مسئله وحدت ویتنام حل شد.