شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

حمله‌ قلبی


● تشخیص‌
▪ ممکن‌ است‌ موارد زیر وجود داشته‌ باشند:
ـ درد قفسه‌ سینه‌ فشارنده‌ (مثل‌ گیره‌) که‌ به‌ یک‌ یا هر ۲ دست‌ تیر می‌کشد.
ـ تنگی‌ نفس‌
ـ احساس‌ ناراحتی‌ در بالای‌ شکم‌ (شبیه‌ …

تشخیص‌

ممکن‌ است‌ موارد زیر وجود داشته‌ باشند:

ـ درد قفسه‌ سینه‌ فشارنده‌ (مثل‌ گیره‌) که‌ به‌ یک‌ یا هر ۲ دست‌ تیر می‌کشد.

ـ تنگی‌ نفس‌

ـ احساس‌ ناراحتی‌ در بالای‌ شکم‌ (شبیه‌ به‌ سوءهاضمه‌)

ـ غش‌ کردن‌ ناگهانی‌.

ـ سقوط‌ ناگهانی‌

ـ احساس‌ در شرف‌ مرگ‌ بودن‌

ـ خاکستری‌ شدن‌ پوست‌ و آبی‌ شدن‌ لب‌ها

ـ نبض‌ تند و سپس‌، ضعیف‌

ـ عرق‌ کردن‌ شدید

موارد احتیاط‌

ـ از دادن‌ مایعات‌ خودداری‌ کنید.

ـ اگر بیمار بی‌هوش‌ شد، راه‌ تنفسی‌ را باز و تنفس‌ را کنترل‌ کنید . آماده‌ باشید تا در صورت‌ لزوم‌، احیای‌ تنفسی‌ و ماساژ سینه‌ را آغاز کنید.

عملیات‌

ـ بیمار را آرام‌ کنید. آمبولانس‌ درخواست‌ کنید. به‌ بیمار آسپیرین‌ بدهید. وضعیت‌ بیمار را کنترل‌ کنید.

۱) بیمار را آرام‌ کنید.

ـ به‌ بیمار کمک‌ کنید تا در یک‌ وضعیت‌ نیمه‌نشسته‌ قرار بگیرد.

ـ سر، شانه‌ها و زانوهای‌ او را به‌ چیزی‌ تکیه‌ دهید.

ـ به‌ بیمار اطمینان‌ خاطر بدهید.

۲) با مرکز اورژانس‌ تماس‌ بگیرید و آمبولانس‌ درخواست‌ کنید.

ـ به‌ مأمور کنترل‌ بگویید که‌ مشکوک‌ به‌ حمله‌ قلبی‌ هستید.

ـ با پزشک‌ بیمار نیز (در صورتی‌ که‌ او چنین‌ خواسته‌ای‌ دارد تماس‌ بگیرید.)

۳) به‌ بیمار دارو بدهید.

ـ اگر بیمار هوشیار است‌، یک‌ عدد قرص‌ آسپرین‌ به‌ او بدهید تا به‌ آرامی‌ بجود.

ـ اگر بیمار، قرص‌ها یا اسپری‌ استنشاقی‌ مربوط‌ به‌ درد قفسه‌ سینه‌ همراه‌ با خود دارد، اجازه‌ بدهید که‌ خودش‌ آن‌ را مصرف‌ کند. در صورت‌ لزوم‌، می‌توانید به‌ او کمک‌ کنید.

۴) وضعیت‌ بیمار را ارزیابی‌ کنید.

ـ بیمار را به‌ استراحت‌ کردن‌ تشویق‌ کنید. ناظران‌ را از محل‌ دور کنید.

ـ تا رسیدن‌ نیروهای‌ امدادی‌، علایم‌ حیاتی‌ (سطح‌ پاسخ‌دهی‌، نبض‌ و تنفس‌) را کنترل‌ و ثبت‌ کنید .