یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

غلامرضا سارنگ


جنسیت: مرد
نام پدر: علی‌اکبر
تولد و وفات: (۱۲۷۵ -۱۳۳۵) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نوازنده
از نوازندگان ماهر کمانچه بود و در زادگاه خود ، اصفهان ، می‌زیست. …

جنسیت: مرد
نام پدر: علی‌اکبر
تولد و وفات: (۱۲۷۵ -۱۳۳۵) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نوازنده
از نوازندگان ماهر کمانچه بود و در زادگاه خود ، اصفهان ، می‌زیست. وی اسامی و گوشه‌های آوازها و الحان موسیقی ایرانی را خوب می‌دانست و بیشتر با تاج اصفهانی همراه بود.