شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

ابو نصر اسحاق‌‌‌‌‌‌بن احمد بن شبیب - شیث صفار بخاری


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۴۰۵ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه ، ادیب و شاعر
او در ادبیات عرب ، در شناخت نکات و دقائق آن ، و همچنین در فقه و حدیث یگانۀ زمان خود …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۴۰۵ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه ، ادیب و شاعر
او در ادبیات عرب ، در شناخت نکات و دقائق آن ، و همچنین در فقه و حدیث یگانۀ زمان خود بود. ابو سعد سمعانی در «تاریخ مرو» و حاکم نیشابوری در «تاریخ نیشابور» و خطیب بغدادی در «تاریخ بغداد» به شرح حال او پرداخته‌اند. او احادیث بسیاری در انواع علوم فراگرفت و در ۴۰۵ ق ، در سفر حج ، ‌ در بغداد ، از نصر بن احمد بن اسماعیل کنانی ، صاحب جبرئیل سمرقندی ، حدیث روایت کرد. ابو علی حسن بن علی بن مذهب بغدادی از شاگردان و راویان صفار است و استادش را بسیار ستوده است. صفار در اواخر عمر به حجاز رفت و ساکن طایف شد و قبر وی در آنجاست. صفار شعر را نیکو می‌سرود. او در لغت و ادبیات تصانیفی دارد که از آن جمله است: «المدخل الی سیبویه» ، در نحو؛ «المدخل الصغیر» ، ‌ در نحو؛ «الردّ علی حمزه فی حدوث التصحیف».