جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

۲ خرداد ـ ۲۳ می ـ توقیف نشریات مخالف دولت


چهارم خرداد ۱۲۸۹ دولت وقت ایران نشریاتی را كه تندرو و یا مخالف تلقی می كرد ممنوع الانتشار ساخت.این اقدام به دستور رئیس الوزراء وقت صورت گرفت و مدیران برخی از این نشریات به محكمه …

چهارم خرداد ۱۲۸۹ دولت وقت ایران نشریاتی را كه تندرو و یا مخالف تلقی می كرد ممنوع الانتشار ساخت.این اقدام به دستور رئیس الوزراء وقت صورت گرفت و مدیران برخی از این نشریات به محكمه تسلیم شدند.