سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

میرزاطیب طوفان هزار جریبی مازندرانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۱۹۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
مشهور به میرزاطیب. در هزار جریب مازندران به‌دنیا آمد. وی که از معاصران لطفعلی بیگ آذر بود ، …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۱۹۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
مشهور به میرزاطیب. در هزار جریب مازندران به‌دنیا آمد. وی که از معاصران لطفعلی بیگ آذر بود ، در جوانی سفری به عراق عجم کرد و در اصفهان به هجوگوئی‌های رکیکی پرداخت. ولی در پایان عمر دست از هجوگوئی برداشت و به عراق رفت و در نجف دفتر هجویات خود را با آب شست و در منقبت امامان (ع)‌ شعر سرود. طوفان در نجف درگذشت. از آثار وی: "دیوان" شعر.