شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

اول دسامبر سال ۱۹۴۳ ــ پایان کنفرانس سران در تهران و اشاره ای به نتایج آن


اول دسامبر سال ۱۹۴۳ ــ پایان کنفرانس سران در تهران و اشاره ای به نتایج آن

سران آمریکا ، شوروی و انگلستان اول دسامبر سال ۱۹۴۳ به مذاکرات مهم چهار روزه خود در تهران پایان دادند . آنان ژنرال دوگل رهبر فرانسه آزاد را به این کنفرانس دعوت نکرده بودند زیراکه …

سران آمریکا ، شوروی و انگلستان اول دسامبر سال ۱۹۴۳ به مذاکرات مهم چهار روزه خود در تهران پایان دادند . آنان ژنرال دوگل رهبر فرانسه آزاد را به این کنفرانس دعوت نکرده بودند زیراکه میان دوگل و چرچیل صمیمیت قلبی وجود نداشت. دوگل سال

بعد ، در آذرماه ، به تنهایی از تهران و مسکو دیدن کرد .

در کنفرانس تهران ، رهبران آمریکا و انگلستان تسلیم نظر استالین شدند که در ماه مه آینده در غرب، یک جبهه زمینی مشترک بر ضد آلمان به وجود آورند تا از فشار آلمان در جبهه شرق ( شوروی )کاسته شود . اصرارچرچیل به تقسیم آلمان پس از جنگ و دادن قسمتی از آن به لهستان پذیرفته شد و با خواست استالین که اسلاوهای اروپا ( ازلهستان تا یوگوسلاوی ) در حیطه نفوذ شوروی قرار گیرند موافقت شد و استالین به روزولت قول داد که پس از پایان کار آلمان، در خاور دور برضد ژاپن وارد جنگ شود تا بارجنگی آمریکا در آن منطقه کاهش یابد.

« تاریخ » نشان داد که اجرای آن قسمت از تصمیمات کنفرانس تهران که مربوط به منطقه اسلاو نشین بود ، پس از جنگ با کارشکنی آمریکا و انگلستان رو به رو شد و چرچیل شوروی را کشور« پشت پرده آهنین» لقب داد و ترومن تصمیم به محاصره و در قفس انداختن آن گرفت ، یوگوسلاوی را تحریک به خروج از دائره نفود استالین کردند و به این سان جنگ سرد دوبلوک آغاز شد و بر ضد هم دست به تشکیل اتحادیه های نظامی زدند و جنگهای منطقه ای راه انداختند و این ماجرا ۴۵ سال طول کشید که سرانجام با کمک شواردنادزه وزیر امورخارجه دولت گورباچف به سود غرب پایان یافت و نه تنها بلوک شرق بلکه شوروی هم از میان رفت و اینک دولتهای «کشورهای سابق بلوک شرق و برخی ازاعضای شوروی منحله » در آرزوی پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو هستند!.