شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

الفتی ساوجی


جنسیت: مرد
نام پدر: حسین
تولد و وفات: ( ... )س یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
در جوانی به هندوستان سفر کرد و از مقربان عبدالله قطب‌شاه شد و "رساله‌ای در …

جنسیت: مرد
نام پدر: حسین
تولد و وفات: ( ... )س یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
در جوانی به هندوستان سفر کرد و از مقربان عبدالله قطب‌شاه شد و "رساله‌ای در عروض و قافیه" به‌نام او تألیف کرد. در اواخر عمر به اصفهان آمد و با صاحب "تذکرهٔ نصرآبادی" ملاقات کرد. اشعارش نمکین و زیبا و روان است و خود را بهتر از انوری می‌داند. وی در اصفهان درگذشت. از آثار وی: "روایح‌ گلشن قطب شاهی".