دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

محمد


جنسیت: مرد
نام پدر: مسعود نقاش
تولد و وفات: ( ... ) ۵۹۹ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: حجّار
طراح و نقاش و حجار سنگاب بزرگ دایره‌شکل موجود در موزهٔ آستان قدس رضوی …

جنسیت: مرد
نام پدر: مسعود نقاش
تولد و وفات: ( ... ) ۵۹۹ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: حجّار
طراح و نقاش و حجار سنگاب بزرگ دایره‌شکل موجود در موزهٔ آستان قدس رضوی است که جهت سلطان محمد خوارزمشاه و وزیرش ، نظام‌الملک ، به سال ۵۹۹ ق تهیه شده و سازندگان آن به نام‌های محمد بن احمد و محمد مسعود نقاش ذکر شده است.