یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

۱۶ اکتبر ۱۹۳۴ ـ آغاز راهپیمایی هشت هزار کیلومتری کمونیست های چین


راهپیمایی طولانی (۸ هزار کیلومتری) کمونیست های مسلح چین که در محاصره نیروهای دولتی جمهوری چین قرار گرفته بودند به سوی شمال این کشور، شانزدهم اکتبر ۱۹۳۴ آغاز شد که ضمن راه، …

راهپیمایی طولانی (۸ هزار کیلومتری) کمونیست های مسلح چین که در محاصره نیروهای دولتی جمهوری چین قرار گرفته بودند به سوی شمال این کشور، شانزدهم اکتبر ۱۹۳۴ آغاز شد که ضمن راه، مائو را به دبیر کلی حزب برگزیدند.

این راهپیمایی یک سال و چهار روز طول کشید و ضمن آن هفتاد هزار تن از چریکهای کمونیست جان سپردند. پس از استقرار درایالت «شانشی» و نزدیک بودن به مرز شوروی موفق به دریافت کمک از این دولت و دست زدن به ضد حمله شدند و اول اکتبر ۱۹۴۹ تاسیس جمهوری توده ای چین را اعلام داشتند که می رود ظرف ده سال آینده ابرقدرت اول جهان شود.