شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

۱۶ ماه مه ۱۹۸۸ ـ مبارزه جهانی با سیگار


۱۶ ماه مه ۱۹۸۸ ـ مبارزه جهانی با سیگار

۱۶ ماه مه ۱۹۸۸ دکتر « Charles Everett Koopچارلز اورت کوپ» رئیس وقت نظام پزشکی آمریکا اعلام کرد که مواد متشکله نیکوتین (دخانیات) از لحاظ اعتیاد، مشابه هروئین و کوکایین هستند و سیگار باید در ردیف …

۱۶ ماه مه ۱۹۸۸ دکتر « Charles Everett Koopچارلز اورت کوپ» رئیس وقت نظام پزشکی آمریکا اعلام کرد که مواد متشکله نیکوتین (دخانیات) از لحاظ اعتیاد، مشابه هروئین و کوکایین هستند و سیگار باید در ردیف مواد مخدر قرار گیرد و ممنوع شود. وی از ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۹ رئیس نظام پزشکی آمریکا بود. رئیس نظام پزشکی قبلی آمریکا، سه دهه پیش از دکتر کوپ، دخانیات را عامل بسیاری از بیماریها و از جمله سرطان اعلام کرده بود که با اعلامیه او، مبارزه با سیگار به تدریج جهانی شد و در بسیاری از کشورها، دود کردن آن در محل کار و اماکن عمومی و در اطاقی که اطفال باشند ممنوع شد و با وضع مالیات سنگین، خرید آن برای بسیاری از مردم و به ویژه جوانان دشوار گردید. به علاوه، برخی از پارلمانها از جمله دستگاه مقننه آمریکا فروش دخانیات به جوانان زیر ۱۸ سال تمام را ممنوع و تخلف از آن را جرم قرار دادند. در ادامه این مبارزه، سه سال پیش نیز سازمان جهانی بهداشت «دود سیگار» را قاتل شماره یک بشر اعلام داشت و ....