یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

کاخ صفی آباد


کاخ صفی آباد

کاخ صفی آباد در بالای کوهی مشرف بر بهشهر قرار دارد. این کاخ از جمله ابنیه تاریخی و باشکوه دوره صفویه است که در دوران قاجار به علت بی توجهی، به کلی ویران گردید، ولی در عهد پهلوی …

کاخ صفی آباد در بالای کوهی مشرف بر بهشهر قرار دارد. این کاخ از جمله ابنیه تاریخی و باشکوه دوره صفویه است که در دوران قاجار به علت بی توجهی، به کلی ویران گردید، ولی در عهد پهلوی به دستور رضاشاه، با همان اسلوب و ویژگی معماری عصر صفوی دوباره سازی شد. سیستم آب رسانی آن در گذشته از طریق آب پلنگ چشمه، تا کاخ (که دوازده کیلومتر فاصله دارد) هدایت می شد وپس از عبور از دو حوض کاشی کاری ، به شهر انتقال داده می شد.