چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

امیر صدرالدین


جنسیت: مرد
نام پدر: امیر صفی‌الدین ابوالصفا
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم ، مدرس ، شاعر
در جوانی نزد پدر خود دانش آموخت و پس از مرگ او …

جنسیت: مرد
نام پدر: امیر صفی‌الدین ابوالصفا
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم ، مدرس ، شاعر
در جوانی نزد پدر خود دانش آموخت و پس از مرگ او از دانشمندان دیگر بهره‌مند شد و فقه آموخت. سپس به تدریس پرداخت و تفسیر درس

می‌داد. مردی بسیار پرهیزگار و پارسا بود و در هر ماه رمضان قرآن را ختم می‌کرد. وی در قالب‌های مختلف شعر می‌گفت.